တင်ဒါကြေညာချက်များ

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)များအတွက် Lot-1, Lot-2, Lot-3 တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဒလ)တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) (၁၆)ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages