တင်ဒါကြေညာချက်များ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သံတွဲ/ ကျောက်ဖြူ/ တောင်ကုတ်) နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်ကျောင်း(စစ်တွေ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မအူပင်) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စစ်တွေမြို့ ပရိဘောဂပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး၊ ဖလမ်း)နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ထန်တလန်၊ မင်းတပ်၊ တီးတိန်) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်၊ ဒလ၊ တောင်ဒဂုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ သန်လျင်)၊ ကိုရီးယား-မြန်မာနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံနှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ၊ ဝေဘာဂီ၊ လှိုင်သာယာ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သံတွဲ/ ကျောက်ဖြူ/ တောင်ကုတ်) နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(စစ်တွေ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပုသိမ်)နှင့် နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအား ပြင်ဆင်ကြော်ငြာခြင်း

Pages