တင်ဒါကြေညာချက်များ

အစိုးရစက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ(ဂန့်ဂေါ)၊ လမ်းအဆင်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages