တင်ဒါကြေညာချက်များ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) စက်ကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မော်လမြိုင်) ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages