ပညာရေးအသံလွှင့်အစီအစဉ်များ

Classroom Management (ဘီအီးဒီ (ပထမနှစ်))

ပညာရေးဘွဲ့ စာပေးစာယူသင်တန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ (ဘီအီးဒီ)

တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ အခြေခံသဘောတရားများ(အပိုင်း-၂) (အထက်တန်း)

ပညာရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ (ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်)

ပထမကမ္ဘာစစ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ဒသမတန်း)

Pages