စာအုပ်စာတမ်းများ

နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ

ကျောင်းအခြေပြုသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး (ခြင်ကျားပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်းများ ထူထောင်ရေး) လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

ကျောင်းအခြေပြုသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး (ခြင်ကျားပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်းများ ထူထောင်ရေး) လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်(Larva Free School Guideline)

Pages