တင်ဒါကြေညာချက်များ

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် စက်ပစ္စည်း(တင်ဒါ) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း