အ.လ.က(ခွဲ)တိုး

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ)