၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) ဒီဇင်ဘာလအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ