အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်နေသူများ

စဉ် အမည် တက္ကသိုလ် အတန်း အထူးပြု
မောင်မင်းသန့်တင် Navitas, University of Massachusetts Lowell ဘွဲ့ကြို Mechanical Engineering
မောင်မိုးရဲထက် Purdue University ဘွဲ့ကြို Electrical Engineering
မောင်မင်းသန့်စင်ထွန်း Navitas at University of Massachusetts Lowell ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
မောင်ဇွဲပြည့်စုံထွန်း Navitas at University of Massachusetts Hampshire ဘွဲ့ကြို Information Technology
မနော်ဂလဲဒစ်(စ်)မောင်မောင် Oregan State University ဘွဲ့ကြို Political Science