အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်နေသူများ

စဉ် အမည် တက္ကသိုလ် အတန်း အထူးပြု
မောင်အေးချမ်းအောင် University of Manchester ဘွဲ့ကြို Law
မောင်ညီထွန်းစံ St. George's University of London ဘွဲ့ကြို Medicine
မခိုင်ခိုင်သူ University of Nottingham ဘွဲ့ကြို Medicine
မောင်အောင်ကောင်းဆက်ဟိန်း St. George's University of London ဘွဲ့ကြို Medicine
မောင်မင်းစစ်သွေး St. George's University of London ဘွဲ့ကြို Medicine
မရွှေဥ St. George's University of London ဘွဲ့ကြို Medicine
မရွှေဝါလွင် St. George's University of London ဘွဲ့ကြို Medicine
မစောယုနွယ် University of Central Lancashire ဘွဲ့ကြို Medicine
မသိမ့်သီတာ University of East Anglia ဘွဲ့ကြို Chemistry
၁၀ မောင်သန်းဇော်မြင့် Bellerbys College ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၁ မောင်လိုတရစိုး Bellerbys College ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၂ မောင်တွောင်ဗျက်လျန်း Bellerbys College ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၃ မသက်စုခင် University of Glasgow ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၁၄ မောင်ဆက်မြတ်ထွန်း University of the West of Scotland ဘွဲ့ကြို Mechanical Engineering
၁၅ ဒေါက်တာမေဖြူစင် University of Edinburgh မဟာဘွဲ့ Public Health
၁၆ မခင်မြတ်စိုး University of Glasgow မဟာဘွဲ့ International Relations
၁၇ မောင်လှိုင်မင်းသွေးအောင် University of Glasgow မဟာဘွဲ့ Engineering
၁၈ မသက်ထားနွယ် University of Glasgow မဟာဘွဲ့ Civil Engineering
၁၉ မသီရိလွင် BPP University, London Waterloo မဟာဘွဲ့ Clinical Dentistry
၂၀ မနှင်းပွင့်ခိုင် University of Central Lanchashire မဟာဘွဲ့ TESOL
၂၁ မရွှေရည်ဦး University of East Anglia မဟာဘွဲ့ Business Management
၂၂ မဝင့်မွန်အိန္ဒြာသွင် University of East Anglia မဟာဘွဲ့ International Public Policy
၂၃ မအိမွန်ဖြိုး University of Glasgow မဟာဘွဲ့ Clinical Nutrition
၂၄ မထက်ထက်ဇော် University of Gloucestershire မဟာဘွဲ့ Hospitality and Tourism
၂၅ မောင်ပိုင်စိုးအောင် University of Central Lanchashire မဟာဘွဲ့ TESOL with Applied
၂၆ မဆုသီရိလှိုင် University of Central Lanchashire မဟာဘွဲ့ TESOL with Applied
၂၇ မမြတ်နိုးလွင် University of Central Lanchashire မဟာဘွဲ့ TESOL with Applied
၂၈ မယဉ်လင်းဟန် University of Strachclyde Glasgow မဟာဘွဲ့ Ship and Offshore
၂၉ မနှင်းဆုမွန်ဝင်း University of Strachclyde Glasgow မဟာဘွဲ့ Sustainable Mega Buildings