ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း