ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖျက်သိမ်းခြင်း