ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(လှိုင်နယ်မြေ) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)