မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်မှ ၂၉ ရက်ထိ)