မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)