မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ထနောင်းကုန်း
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)သန်းပင်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ရုံး
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)မြင်သာတောင်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဆင်ခေါင်း
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)တံခွန်တိုင်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)သီးပင်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ချောင်းခြားစု
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)အိုင်လျား(တ)
၁၀ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဟင်းခွက်အိုင်
၁၁ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)အင်ပင်ကြီး
၁၂ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)တောင်ပေါ်တောင်
၁၃ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ချိုင်း(တ)
၁၄ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)လှိုင်သာ
၁၅ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ယာကြီးတော
၁၆ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဘုရားကြီးကုန်း
၁၇ ကျောက်ဆည် အလက(ခွဲ)ရှမ်းတောင်ဦး
၁၈ ကျောက်ဆည် အလက(ခွဲ)ရ/ငယ်တိုး
၁၉ ငါန်းဇွန် အလက(ခွဲ)ပျဉ်းလှတော
၂၀ ငါန်းဇွန် အလက(ခွဲ)ပန်တော်ကျင်း
၂၁ ငါန်းဇွန် အလက(ခွဲ)ပန်းရွာ
၂၂ ငါန်းဇွန် အလက(ခွဲ)ပေါက်စိမ်း
၂၃ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)နန်းနီ
၂၄ စဉ့်ကူး အလက(ခွဲ)ရွာသစ်ကလေး
၂၅ စဉ့်ကူး အလက(ခွဲ)ဆည်ကြီး
၂၆ စဉ့်ကူး အလက(ခွဲ)ဇီးကုန်း
၂၇ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ထီးပု
၂၈ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)သဲယာချောင်း
၂၉ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကန်သာယာ
၃၀ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ချောင်ကန်
၃၁ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ခက်လန်းကန်
၃၂ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)အထက်ညဉ့်
၃၃ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)မုန်တိုင်
၃၄ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)အင်တိုင်း
၃၅ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)တောင်ဘ
၃၆ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ပျော်ဘွယ်
၃၇ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)သစ်ထောင့်(တ)
၃၈ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ယမ်းစမ်း
၃၉ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)မြောင်
၄၀ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)နပွလင်
၄၁ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)အရှေ့ရွာနောင်
၄၂ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကန်နီပေါက်
၄၃ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ဆင်သားမွေး
၄၄ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)လက်ပံတဲ
၄၅ တံတားဦး အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်စောက်(ဂွေး)
၄၆ တံတားဦး အလက(ခွဲ)နွားခြံကြီးကုန်း
၄၇ တံတားဦး အလက(ခွဲ)သစ်တော်ဖျား(မ)
၄၈ တံတားဦး အလက(ခွဲ)ကျစွာ
၄၉ တံတားဦး အလက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ
၅၀ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကန်တော်
၅၁ ‌တောင်သာ အလက(ခွဲ)အောင်ဇေဖြိုး
၅၂ ‌တောင်သာ အလက(ခွဲ)အုန်းကျင်း
၅၃ ‌တောင်သာ အလက(ခွဲ)အေးချမ်းသာ
၅၄ ‌တောင်သာ အလက(ခွဲ)တဲယာ
၅၅ တောင်သာ အလက(ခွဲ)လည်ချိုင့်
၅၆ တောင်သာ အလက(ခွဲ)မာလာ
၅၇ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ရွှေပြည်တော်
၅၈ ‌တောင်သာ အလက(ခွဲ)နယ်သာယာ
၅၉ တောင်သာ အလက(ခွဲ)မင်းယဉ်
၆၀ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ဇေဒိတ်
၆၁ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ရေလည်
၆၂ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ရသစ်
၆၃ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ခက်လန်း
၆၄ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ) မှက္ခရာ
၆၅ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ငှက်ပျောအိုင်
၆၆ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ) ဆေးထိုး
၆၇ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ဇီ
၆၈ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ) မြဝတီ
၆၉ ‌ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ကန်ဖျား
၇၀ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ဝဲလောင်
၇၁ ‌ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ကြက်ဖြူကုန်း
၇၂ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ချောင်းနား(သစ်)
၇၃ ‌ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)တည်လေးပင်
၇၄ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)အောင်းကုန်း
၇၅ ‌ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ခင်ကြီးယ
၇၆ ‌ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ဒီးဒုတ်ကုန်း(ဟောင်း)
၇၇ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ဖောင်းတော
၇၈ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ဂွေးဇီး
၇၉ ‌ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ပိုရွာ
၈၀ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)မြောက်မီးကုန်း
၈၁ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ဆိတ်ချို
၈၂ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ပွေးတောင်
၈၃ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ကျောက်မဲလေး
၈၄ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ပန်းဦးတောင်
၈၅ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ဆေးတလုံး
၈၆ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)စည်းကား
၈၇ ပြည်ကြီးတံခွန် အလက(ခွဲ)၁၉
၈၈ ပြည်ကြီးတံခွန် အလက(ခွဲ)၇
၈၉ ပြည်ကြီးတံခွန် အလက(ခွဲ)၉
၉၀ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)သဖန်းကိုင်း
၉၁ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)စလေ(မ)
၉၂ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ကျွဲကျ
၉၃ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)နံ့သာမြိုင်
၉၄ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ဆူးလေကုန်း
၉၅ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)လင်းမြွေချောင်း
၉၆ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)စက်ထိပ်
၉၇ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ကျောက်ပြား
၉၈ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ဆင်ချောင်း
၉၉ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)သစ်ရုံ
၁၀၀ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)နှပ်ချိုတော
၁၀၁ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)မီးပေါက်
၁၀၂ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ကန်ဆင့်(မ)
၁၀၃ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ဖက်ရင်း
၁၀၄ မြစ်သား အလက(ခွဲ)ကျီတိုင်
၁၀၅ မြစ်သား အလက(ခွဲ)မြနဒီ(၁)
၁၀၆ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ရေခါးသဘွတ်ကုန်း
၁၀၇ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ရေထွက်
၁၀၈ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ချင်းလျား(ရွာသစ်)
၁၀၉ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ကြာကန်
၁၁၀ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ပြည်သာယာ
၁၁၁ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)သံဘို
၁၁၂ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)သဖန်းပင်ရိုး
၁၁၃ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)သပြေကန်
၁၁၄ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)အုံတုံ
၁၁၅ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)သီးပင်ကုန်း
၁၁၆ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ကူတော်
၁၁၇ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ကန်တောင်
၁၁၈ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ရှ/ညောင်ကုန်း
၁၁၉ မိုးကုတ် အလက(ခွဲ)အုံဒါန်
၁၂၀ မိုးကုတ် အလက(ခွဲ)ကပိုင်
၁၂၁ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)သပြေပင်/ရ
၁၂၂ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)မြိုင်သာယာ
၁၂၃ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ပျဉ်းမတော
၁၂၄ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)နန်းလုံ
၁၂၅ ရမည်းသင်း မူလွန်-ညောင်ပင်သာ
၁၂၆ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)အလယ်ကုန်း
၁၂၇ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)မြင်းခြံ
၁၂၈ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)အင်းပေါင်
၁၂၉ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ကတင်
၁၃၀ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ထနောင်းကုန်း
၁၃၁ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ကန်ဘဲ့
၁၃၂ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ဝကုန်း
၁၃၃ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ဝမ်းတွင်း၅
၁၃၄ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ကြွယ်ကန်
၁၃၅ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)မြင့်ကျကန်
၁၃၆ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)တောင်ဘို
၁၃၇ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း
၁၃၈ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ရွဲသီး
၁၃၉ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ပဲနံ့သာ
၁၄၀ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ကျွတ်ကန်
၁၄၁ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ပြည့်စုံကုန်း
၁၄၂ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ကျင်းရွာ
၁၄၃ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)မကျီးအုပ်
၁၄၄ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ကန်ပတ်လည်
၁၄၅ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)အိုမတွေ့
၁၄၆ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ဆည်ရွာ
၁၄၇ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)သခွတ်မြင့်
၁၄၈ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ရွှေတွင်းတူး
၁၄၉ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ဂျမ်းလုံ
၁၅၀ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ဝက်သေ
၁၅၁ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ပေသောင်
၁၅၂ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)မိုင်းဒိုင်း
၁၅၃ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ဝါးရုံကုန်း
၁၅၄ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ပေါ်တော်မူ
၁၅၅ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)လှည်းဘီး
၁၅၆ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ဆင်ညှပ်ကုန်း
၁၅၇ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ရွှေကျွန်းပင်
၁၅၈ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)သီးကုန်း
၁၅၉ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)၇မိုင်
၁၆၀ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)တကောင်းမြို့မ
၁၆၁ သာစည် အလက(ခွဲ)မျက်နီကျင်း
၁၆၂ သာစည် အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ဒိတ်
၁၆၃ သာစည် အလက(ခွဲ)ကန့်ဖြူ
၁၆၄ သာစည် အလက(ခွဲ)နွားထိုး
၁၆၅ အမရပူရ အလက(ခွဲ)ဆီမီးထွန်း
၁၆၆ အမရပူရ အလက(ခွဲ)နတ်ရေကန်