မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ဆားထုံး
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ဖက်တောရေ
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-အုန်းမှုန်းရိုး
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-သီးကုန်း(ရ)
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ဂွေးကုန်း
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-လျှော်တော
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ဆည်
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ကြက်ပြစ်
​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-တယ်ပင်တဲ
၁၀ ​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ငါးရှန်တောင်
၁၁ ​ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန်-ဖုံသာ
၁၂ ကျောက်ဆည် မူလွန်-ရွှေအင်း
၁၃ ငါန်းဇွန် မူလွန်-ရွာတန်းရှည်
၁၄ ငါန်းဇွန် မူလွန်-သာပေါင်း
၁၅ ငါန်းဇွန် မူလွန်-ညောင်ပင်ရိုး
၁၆ ငါန်းဇွန် မူလွန်-သံဘို
၁၇ ငါန်းဇွန် မူလွန်-​ကောင်းဇင်
၁၈ ငါန်းဇွန် မူလွန်-ရွာသစ်ဂျွန်း
၁၉ စဉ့်ကိုင် မူလွန်-တအုံ
၂၀ စဉ့်ကူး မူလွန်-ဒိုးနွယ်
၂၁ စဉ့်ကူး မူလွန်-ရွှေကျင်
၂၂ စဉ့်ကူး မူလွန်-နတ်တောင်
၂၃ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ဒဟတ်ကန်
၂၄ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ဆယ်လံ
၂၅ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ပျော့ကန်
၂၆ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ကောင်းညို
၂၇ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ကြို့ပင်သာ(ထီး)
၂၈ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ဇီးဇာမြင်
၂၉ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ပုလင်း(န)
၃၀ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ရှင်မိန်
၃၁ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-အုန္နဲချောင်း
၃၂ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-တဲမ
၃၃ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ညောင်နီကျင်း
၃၄ ‌ညောင်ဦး မူလွန်-ရွာပုလဲ
၃၅ တံတားဦး မူလွန်-အိမ်ကန်
၃၆ တံတားဦး မူလွန်-သမန်း
၃၇ ‌တောင်သာ မူလွန်-အရာတော်
၃၈ ‌တောင်သာ မူလွန်-ခါတက်ကုန်း
၃၉ ‌တောင်သာ မူလွန်-ကျောက်ပုံ
၄၀ ‌တောင်သာ မူလွန်-ရွှေပြည်သစ်
၄၁ နွားထိုးကြီး မူလွန်-ထိန်ဖလား
၄၂ နွားထိုးကြီး မူလွန်-ဘုရားကြီး
၄၃ ‌ပျော်ဘွယ် မူလွန်-ကြံ့ကုန်း
၄၄ ‌ပျော်ဘွယ် မူလွန်-ခဲလန်းကျင်း
၄၅ ‌ပျော်ဘွယ် မူလွန်-ရွာသစ်(တောင်)
၄၆ ပြင်ဦးလွင် မူလွန်-တိုးကြီးကုန်း
၄၇ ပြင်ဦးလွင် မူလွန်-ဝါးနက်
၄၈ ပုသိမ်ကြီး မူလွန်-နန္ဒာမြောက်
၄၉ မတ္တရာ မူလွန်-မာရဘင်
၅၀ မတ္တရာ မူလွန်-သပြေအိုက်
၅၁ မတ္တရာ မူလွန်-ရေကြည်
၅၂ မတ္တရာ မူလွန်-ဆင်ကျွန်း(မ)
၅၃ မတ္တရာ မူလွန်-အုတ်ဖိုလေး
၅၄ မတ္တရာ မူလွန်-တမာကုန်း
၅၅ မတ္တရာ မူလွန်-အင်ကြင်းမြိုင်
၅၆ မတ္တရာ မူလွန်-အလယ်ပုံ
၅၇ မြင်းခြံ မူလွန်-စားကြူး
၅၈ မြင်းခြံ မူလွန်-ကြည်ရွာ
၅၉ မြင်းခြံ မူလွန်-ဂျုပ်ပင်
၆၀ မြစ်သား မူလွန်-ပြည်လုံးအံ့
၆၁ မြစ်သား မူလွန်-ရေဝန်း
၆၂ မြစ်သား မူလွန်-နှမ်းခင်း
၆၃ မလှိုင် မူလွန်-မြင်းတွင်း
၆၄ မိတ္ထီလာ မူလွန်-ကမ္ဘားတဲ
၆၅ မိတ္ထီလာ မူလွန်-လက်ပံအိုင့်
၆၆ မိတ္ထီလာ မူလွန်-နဘဲကုန်း
၆၇ မိတ္ထီလာ မူလွန်-အုတ်ဖိုကြာကန်
၆၈ မိတ္ထီလာ အမက-ရေငံ-၁
၆၉ မိတ္ထီလာ မူလွန်-ခင်လူး
၇၀ မိုးကုတ် မူလွန်-စိမ့်အင်း
၇၁ မိုးကုတ် မူလွန်-ရွာသာယာ
၇၂ ရမည်းသင်း မူလွန်-သိမ်ကုန်း
၇၃ ရမည်းသင်း မူလွန်-ချောင်းဖျား
၇၄ ရမည်းသင်း မူလွန်-ဇလုပ်ကြီး
၇၅ ရမည်းသင်း မူလွန်-ဇီးဖြူကုန်း
၇၆ ရမည်းသင်း မူလွန်-ရှမ်းဘုရား
၇၇ ရမည်းသင်း မူလွန်-မှန်စီ
၇၈ ရမည်းသင်း မူလွန်-ပဲ့ဆည်
၇၉ ရမည်းသင်း မူလွန်-ကျွန်းကျင်း
၈၀ ရမည်းသင်း မူလွန်-မကျီးကုန်း
၈၁ ဝမ်းတွင်း မူလွန်-အောင်သာ
၈၂ ဝမ်းတွင်း မူလွန်-ထီးလှိုင်(န)
၈၃ ဝမ်းတွင်း မူလွန်-သီးကုန်း
၈၄ ဝမ်းတွင်း မူလွန်-ရာသင်္ချာ
၈၅ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ပိုးဇာ
၈၆ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ညောင်လေးပင်
၈၇ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ကမ်းပါးနီ
၈၈ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ကိုးပင်
၈၉ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-တောင်တလုံး
၉၀ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ညောင်ရင်း
၉၁ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ပုတီးဖြူ
၉၂ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ငါးချောင်းဒေါင့်
၉၃ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ပုဏ္ဏား
၉၄ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-မန်ကျည်းကုန်း
၉၅ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ပန်းပင်
၉၆ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ခရမ်းစပ်ကုန်း
၉၇ သပိတ်ကျင်း မူလွန်-ဥသျှစ်ကုန်း
၉၈ သာစည် မူလွန်-ကူပြင်
၉၉ သာစည် မူလွန်-တောင်ပူစာ
၁၀၀ သာစည် မူလွန်-ထနောင်းကုန်း(တ)
၁၀၁ သာစည် မူလွန်-ကြပ်စခန်း
၁၀၂ သာစည် မူလွန်-မြင်းဒိုက်
၁၀၃ သာစည် မူလွန်-ပင်မုန်
၁၀၄ သာစည် မူလွန်-လယ်ပြင်