မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-ကျောက်စစ်ကန်(မ)
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-ခပေါင်းကုန်း
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-လေးပင်(မ)
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-ဆုံကုန်း
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-အိုင်မ
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-ချိုင်း
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-စမ်းပွင့်
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-လယ်ယား(မ)
​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-ကုန်းပေါ်နက်
၁၀ ​ကျောက်ပန်းတောင်း အလက-ထန်းပေါက်ကုန်း
၁၁ ကျောက်ဆည် အလက-ရဲဘော်လေး
၁၂ ‌ကျောက်ဆည် အလက-န/သာဂရ
၁၃ ငါန်းဇွန် အလက-ကုလားရွာ
၁၄ ‌ညောင်ဦး အလက-အရာတော်
၁၅ ‌ညောင်ဦး အလက-ဒါန်း
၁၆ ‌ညောင်ဦး အလက-ကူတော
၁၇ ‌ညောင်ဦး အလက-ကမ္မ
၁၈ ‌ညောင်ဦး အလက-သနပွင်
၁၉ ‌ညောင်ဦး အလက-ဝက်လူး
၂၀ ‌ညောင်ဦး အလက-သပြေအိုင့်
၂၁ ‌ညောင်ဦး အလက-ရွာသာ
၂၂ ‌ညောင်ဦး အလက-ညောင်ပင်ကန်
၂၃ ‌ညောင်ဦး အလက-ပနီတွင်း
၂၄ ‌ညောင်ဦး အလက-အိုရင်း
၂၅ ‌ညောင်ဦး အလက-တောင်ဘီလေး
၂၆ ‌ညောင်ဦး အလက-မြေနီ
၂၇ ‌ညောင်ဦး အလက-ကျောက်ပြင်ကန်
၂၈ ‌ညောင်ဦး အလက-သဲပြင်တော
၂၉ တောင်သာ အလက-ကျွန်းကြီး
၃၀ တောင်သာ အလက-သာယာ‌‌‌‌‌‌‌အေး
၃၁ တောင်သာ အလက-ထန်းပင်ကန်
၃၂ တောင်သာ အလက-ဒါန်းတိုင်
၃၃ တောင်သာ အလက-တွင်းများ
၃၄ တောင်သာ အလက-ရဘဲ
၃၅ ‌တောင်သာ အလက-သပွတ်ပင်တဲ
၃၆ ‌တောင်သာ အလက-သီးကုန်း
၃၇ တောင်သာ အလက-နန်းမြင့်
၃၈ ‌တောင်သာ အလက-ဆင်ဖြူ
၃၉ ‌တောင်သာ အလက-ကြာပို့
၄၀ ‌တောင်သာ အလက-ဆင်မင်း
၄၁ နွားထိုးကြီး အလက-ဆားတောင်
၄၂ နွားထိုးကြီး အလက- နနွင်းတော်ဘိုး
၄၃ နွားထိုးကြီး အလက-ရွာသာအေး
၄၄ ‌ပျော်ဘွယ် အလက-မကျီးကုန်း(စေ)
၄၅ ‌ပျော်ဘွယ် အလက-သဖန်းချောင်း
၄၆ ပြည်ကြီးတံခွန် အလက(၂၅)
၄၇ ပြည်ကြီးတံခွန် အလက(၅)
၄၈ ပုသိမ်ကြီး အလက-မြကံသာ
၄၉ ပုသိမ်ကြီး အလက-လက်ကောင်း
၅၀ ပုသိမ်ကြီး အလက-ဒဟတ္တော
၅၁ မတ္တရာ အလက-ကျောက်ဆည်လေး
၅၂ မတ္တရာ အလက-အိုင့်ဒိုင်
၅၃ မတ္တရာ အလက-အ/တောင်ကိုင်း
၅၄ မတ္တရာ အလက-လှိုင်ကျွန်း
၅၅ မတ္တရာ အလက-နန်းတော်ကျွန်း
၅၆ မတ္တရာ အလက-ပေါက်ဝဲ
၅၇ မတ္တရာ အလက-မြွေတလိုင်း
၅၈ မတ္တရာ အလက-ဥမင်
၅၉ မတ္တရာ အလက-ထီးတော်မိုး
၆၀ မတ္တရာ အလက-မြောင်းသစ်
၆၁ မြင်းခြံ အလက-အလင်းရောင်
၆၂ မြင်းခြံ အလက-ပတ္တာ-န
၆၃ မြင်းခြံ အလက-မြောက်ကျွန်း
၆၄ မြင်းခြံ အလက-တောပု
၆၅ မြင်းခြံ အလက-ရသာ
၆၆ မြင်းခြံ အလက-ပျား
၆၇ မြင်းခြံ အလက-သင်ပြွန်း
၆၈ မြင်းခြံ အလက-ဖက်ပင်အိုင်
၆၉ မြင်းခြံ အလက-ကျားတိုင်း
၇၀ မြစ်သား အလက-လွန်ကျော်
၇၁ မလှိုင် အလက-ကံရွာ(နတ်)
၇၂ မလှိုင် အလက-မြင်းဦးလှည့်
၇၃ မလှိုင် အလက-ညောင်ကုန်း
၇၄ မိတ္ထီလာ အလက-ဖက်တော
၇၅ မိတ္ထီလာ အလက-ဒီးဒုတ်တောင်
၇၆ မိတ္ထီလာ အလက(၃)
၇၇ မိတ္ထီလာ အလက-လေတပ်
၇၈ ရမည်းသင်း အလက-ဝါးဖြူတောင်
၇၉ ရမည်းသင်း အလက-လွှစင်
၈၀ ရမည်းသင်း အလက-တောင်ကန်ကြီး
၈၁ ရမည်းသင်း အလက-အင်တိုင်း
၈၂ ရမည်းသင်း အလက-ထီးလှိုင်
၈၃ ဝမ်းတွင်း အလက-ဂုဏ်ရွာ
၈၄ ဝမ်းတွင်း အလက-ရွာဝေ
၈၅ ဝမ်းတွင်း အလက-ကန်စွယ်
၈၆ ဝမ်းတွင်း အလက-တမာကန်
၈၇ ဝမ်းတွင်း အလက-အိုင်သာ
၈၈ ဝမ်းတွင်း အလက-လျှော်ပင်
၈၉ ဝမ်းတွင်း အလက-ခင်ကြီး
၉၀ ဝမ်းတွင်း အလက-သစ်ပုလွေကန်
၉၁ ဝမ်းတွင်း အလက-သုံးဒေါင့်အိုင်
၉၂ သပိတ်ကျင်း အလက-တောင်လယ်
၉၃ သပိတ်ကျင်း အလက-အုန်းပိုင်
၉၄ သပိတ်ကျင်း အလက-ကုက္ကိုကုန်း
၉၅ သပိတ်ကျင်း အလက-ကွင်း (၃၀)
၉၆ သပိတ်ကျင်း အလက-ရေထွက်
၉၇ သပိတ်ကျင်း အလက-၄ မိုင်
၉၈ သာစည် အလက-ကန်ရှည်