မန္တလေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်းသား ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း