မကွေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် စက်ပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း