ပြည်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်အောင်)

မြန်မာစာ

အင်္ဂလိပ်စာ

ပထဝီဝင်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာ

ဒဿနိကဗေဒ

အရှေ့တိုင်းပညာ

ဓာတုဗေဒ

ရူပဗေဒ

သင်္ချာ

သတ္တဗေဒ

ရုက္ခဗေဒ

ဘူမိဗေဒ

ဇီဝဓာတု

စီးပွားရေးပညာ

ဥပဒေပညာ

အဏုဇီဝဗေဒ

စိတ်ပညာ

သမိုင်း