ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပထမနှစ် နေ့သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်နှင့် ပထမနှစ် နေ့သင်တန်းနှင့် အဝေးသင်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာရင်းများထုတ်ပြန်မည်