နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း