နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း