ဒဂုံတက္ကသိုလ် အကြိမ်(၃၀)မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပခြင်း