စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး၊ မုံရွာမြို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း