ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်နေသူများ

စဉ် အမည် တက္ကသိုလ် အတန်း အထူးပြု
မရတနာဦး Johann Wofgang Geothe University, Franlefurt am Main ပါရဂူဘွဲ့ Epidemiology
မခန့်စန္ဒာထက် Georg-August-University Gotingen မဟာဘွဲ့ Sustainable International Agriculture