၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကံမ အလက(ခွဲ)ပုထိုး
ချောက် အလက(ခွဲ) ခပေါင်းတဲ
ချောက် အလက(ခွဲ) စမ်းစုကား
ချောက် အလက(ခွဲ) ညောင်ဇင်
ချောက် အလက(ခွဲ) တပ်ကန်
ချောက် အလက(ခွဲ) ပုတီးကုန်း
ချောက် အလက(ခွဲ) ပွင့်လင်း
ချောက် အလက(ခွဲ) ရေတွင်း
ချောက် အလက(ခွဲ) သုံးဆင့်
၁၀ ချောက် အလက(ခွဲ) အုံမြားကြီး
၁၁ ချောက် အလက(ခွဲ)​မြေပဒုံ
၁၂ ချောက် အလက(ခွဲ)ကန်ရှည်
၁၃ ချောက် အလက(ခွဲ)ကူဖြူ
၁၄ ချောက် အလက(ခွဲ)ချောင်းတက်
၁၅ ချောက် အလက(ခွဲ)ဂွေးပင်ကြီး
၁၆ ချောက် အလက(ခွဲ)ငင်္ကဘာ
၁၇ ချောက် အလက(ခွဲ)ဆင်က
၁၈ ချောက် အလက(ခွဲ)ဇောင်းတောကန်
၁၉ ချောက် အလက(ခွဲ)ညောင်ချောင်း
၂၀ ချောက် အလက(ခွဲ)တောင်သာ
၂၁ ချောက် အလက(ခွဲ)ပုပ္ပကန်
၂၂ ချောက် အလက(ခွဲ)မင်းကန်(ခန်း)
၂၃ ချောက် အလက(ခွဲ)ရွာမ
၂၄ ချောက် အလက(ခွဲ)လင်းတကိုင်း
၂၅ ချောက် အလက(ခွဲ)လွန်ကြယ်ထိန်ကန်
၂၆ ချောက် အလက(ခွဲ)သစ်ချိုကုန်း(ရ)
၂၇ ချောက် အလက(ခွဲ)သြဇာတော
၂၈ ချောက် အလက(ခွဲ)သလုံးသွေး
၂၉ ချောက် အလက(ခွဲ)သွေးနက်
၃၀ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကန့်သက်
၃၁ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ကန်သာ
၃၂ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ခေါင်းတုံ
၃၃ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)စကား
၃၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)စမိတ်
၃၅ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ဇာဟော
၃၆ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ညောင်လယ်
၃၇ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ပြင်သာ
၃၈ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ဘော်ပြင်း
၃၉ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)မြင်းဇာ
၄၀ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)မြင်သား
၄၁ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)မောက်လင်း
၄၂ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)မောလယ်
၄၃ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)ရောင်နက်
၄၄ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)လယ်ကြီးအနောက်
၄၅ ဂန့်ဂေါ အလက(ခွဲ)လာပို့
၄၆ ငဖဲ အလက(ခွဲ)ဇင်ပြွန်း
၄၇ ငဖဲ အလက(ခွဲ)ပင်ဦး
၄၈ စလင်း အလက(ခွဲ)ကန်ချောက်
၄၉ စလင်း အလက(ခွဲ)ကန်တော်
၅၀ စလင်း အလက(ခွဲ)ကျွဲခြံ
၅၁ စလင်း အလက(ခွဲ)ကျွဲဦး
၅၂ စလင်း အလက(ခွဲ)ကုန်းခြား
၅၃ စလင်း အလက(ခွဲ)ကုန်းသောင်
၅၄ စလင်း အလက(ခွဲ)ခေါင်းကူး
၅၅ စလင်း အလက(ခွဲ)ငါးလှိုင်တွင်း
၅၆ စလင်း အလက(ခွဲ)ငါးသန်ခေါင်း
၅၇ စလင်း အလက(ခွဲ)ငွေတောင်
၅၈ စလင်း အလက(ခွဲ)စည့်ဆွဲ
၅၉ စလင်း အလက(ခွဲ)စွယ်တည်
၆၀ စလင်း အလက(ခွဲ)တောင်ဘိုကြီး
၆၁ စလင်း အလက(ခွဲ)တောစိမ့်
၆၂ စလင်း အလက(ခွဲ)ဒေါင့်ဘိုး
၆၃ စလင်း အလက(ခွဲ)န/ဥသျှစ်ကုန်း
၆၄ စလင်း အလက(ခွဲ)ပေါင်းတူး
၆၅ စလင်း အလက(ခွဲ)ဖောင်းလင်း
၆၆ စလင်း အလက(ခွဲ)မ/ဒီးဒုတ်ပင်
၆၇ စလင်း အလက(ခွဲ)မြို့အို
၆၈ စလင်း အလက(ခွဲ)မြေနု
၆၉ စလင်း အလက(ခွဲ)ရဒေး
၇၀ စလင်း အလက(ခွဲ)ရေပေါ်ကျွန်းကြီး
၇၁ စလင်း အလက(ခွဲ)ရေမ
၇၂ စလင်း အလက(ခွဲ)ရွှေဇံသီး
၇၃ စလင်း အလက(ခွဲ)သပြေရိုး
၇၄ စလင်း အလက(ခွဲ)သမန်းကျင်း
၇၅ စလင်း အလက(ခွဲ)အိုးသည်
၇၆ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)တပွင်
၇၇ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)နတ်ကြီး
၇၈ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)မြေနီကုန်း
၇၉ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)ရေသောင်
၈၀ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)လက်ပံကျင်း
၈၁ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)လုံးကြီး
၈၂ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)သံဆည်
၈၃ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)အပေါ
၈၄ စေတုတ္တရာ အလက(ခွဲ)အောက်ဝေါ
၈၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကပစ(၁၃)
၈၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ကျောသာ
၈၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ချင်းဂွေးချို
၈၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ငန်းပြား
၈၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)စည်တိုင်း
၉၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဆင်မတောင်
၉၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ထိန်အင်း
၉၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)နားပဲ့
၉၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ပေလည်
၉၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)ဘော်မြင့်
၉၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)မောင်းတုန်း
၉၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)မွှန်းစ
၉၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)လယ်မ
၉၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)လှေဝန်း
၉၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)သာစည်
၁၀၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)သာဝတ္ထိ
၁၀၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)အင်ပင်လှ
၁၀၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက(ခွဲ)အလယ်ကန်
၁၀၃ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ချောင်းမကြီး
၁၀၄ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဂွေးပင်
၁၀၅ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ညောင်ဂွေးဝ
၁၀၆ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)တပေါင်း
၁၀၇ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ထမ္မကောက်
၁၀၈ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဒေါသာ
၁၀၉ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ရှားလှ
၁၁၀ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ရွာသစ်ကုန်း
၁၁၁ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဝဲမ
၁၁၂ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)သပြေ
၁၁၃ ဆိပ်ဖြူ အလက(ခွဲ)အင်းကန်
၁၁၄ ဆော အလက(ခွဲ)ကျင်းလိန်
၁၁၅ ဆော အလက(ခွဲ)ကျောက်မ
၁၁၆ ဆော အလက(ခွဲ)ကျွန်းတော
၁၁၇ ဆော အလက(ခွဲ)‌ငလယ်ခုံ
၁၁၈ ဆော အလက(ခွဲ)‌စံ
၁၁၉ ဆော အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်
၁၂၀ ဆော အလက(ခွဲ)‌တေး
၁၂၁ ဆော အလက(ခွဲ)‌နသိုး
၁၂၂ ဆော အလက(ခွဲ)ပြုံသစ်တော
၁၂၃ ဆော အလက(ခွဲ)‌‌ပိန်းနှဲ
၁၂၄ ဆော အလက(ခွဲ)မန်း
၁၂၅ ဆော အလက(ခွဲ)ယမ်း
၁၂၆ ဆော အလက(ခွဲ)‌‌ယောမြို့
၁၂၇ ဆော အလက(ခွဲ)‌ယောလက်ပန်
၁၂၈ ဆော အလက(ခွဲ)‌လှော်ကား
၁၂၉ ဆော အလက(ခွဲ)သီးကုန်း
၁၃၀ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကင်သပြေပင်
၁၃၁ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကျောင်းတော်ရာ
၁၃၂ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကြီးအောင်းကြီးကုန်း
၁၃၃ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကသာ
၁၃၄ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ချင်းသ‌ပြေပင်
၁၃၅ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ဆူးညောင်ပင်သာ
၁၃၆ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ဇီးတော
၁၃၇ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း
၁၃၈ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ပေါက်ကုန်း
၁၃၉ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)မြင်းစု
၁၄၀ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ယာကြီးတော
၁၄၁ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ရှမ်းကိုင်း
၁၄၂ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ရေတွင်းကောင်း
၁၄၃ တောင်တွင်းကြီး အလက(ခွဲ)ရေပြည့်
၁၄၄ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)စို့ပြား
၁၄၅ ထီးလင်း အလက(ခွဲ)ဆွဲလွဲ
၁၄၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကန်သာ
၁၄၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကပေါင်းကုန်းကြီး
၁၄၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ကျွန်းချောင်း
၁၄၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဂွေးချောင်း
၁၅၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဂွေးပင်
၁၅၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဆင်သေကန်
၁၅၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဆည်ကြီး
၁၅၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဆည်လည်
၁၅၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)တမာပင်
၁၅၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ထနောင်းကုန်း
၁၅၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်ကြီး
၁၅၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ထုံးပေါက်ချိုင်း
၁၅၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဒီးဒုတ်ခင်
၁၅၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)န/တံခွန်တိုင်
၁၆၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)န/လက္ခုပ္ပင်
၁၆၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပ/ကျားထူး
၁၆၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ပေပင်ကုန်း
၁၆၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဖက်တော
၁၆၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဘူးပင်တဲ
၁၆၅ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)မကျီးချို
၁၆၆ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)မြင်းတဲကြီး
၁၆၇ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ရေငံ
၁၆၈ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)လ/တံခွန်တိုင်
၁၆၉ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)လျှော်ချောင်းလေး
၁၇၀ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)ဝက်ချုပ်
၁၇၁ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သစ်လှကျင်း
၁၇၂ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)သမှုန်းပင်
၁၇၃ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)အိုင်ဇောက်
၁၇၄ နတ်မောက် အလက(ခွဲ)အုတ်ရှစ်မျှောင်
၁၇၅ နတ်မောက် အလကခွဲ)ပန်းညို
၁၇၆ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကံလှ
၁၇၇ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ကျောက်စရစ်ကန်
၁၇၈ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ချိုင်
၁၇၉ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ဒဲ့ပြား
၁၈၀ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)န-နံဂါတ်
၁၈၁ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)မြောက်လူးကန်
၁၈၂ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရှ-ကမ်းဖြူ
၁၈၃ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရှ-သီရိ
၁၈၄ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရွှေတန့်တစ်
၁၈၅ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)ရွာယာ
၁၈၆ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)လက်ပံကျွန်း
၁၈၇ ပခုက္ကူ အလက(ခွဲ)သံဘို
၁၈၈ ပေါက် အလက(ခွဲ) စံဖဲ
၁၈၉ ပေါက် အလက(ခွဲ) မျှားပိုင်း
၁၉၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)၀န်တင်
၁၉၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကပိုင်(တ)
၁၉၂ ‌ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျားပစ်ကန်
၁၉၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျူတော
၁၉၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကျောက္ကာ
၁၉၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုစု
၁၉၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)ကူးကား
၁၉၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ(တ)
၁၉၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဆင်ဇာ
၁၉၉ ပေါက် အလက(ခွဲ)ညောင်၀န်း
၂၀၀ ပေါက် အလက(ခွဲ)တံစူး
၂၀၁ ပေါက် အလက(ခွဲ)တပ်ကုန်း
၂၀၂ ပေါက် အလက(ခွဲ)ထောက်ရှာပင်
၂၀၃ ပေါက် အလက(ခွဲ)ဓာတ်တော်
၂၀၄ ပေါက် အလက(ခွဲ)ပုတီး
၂၀၅ ပေါက် အလက(ခွဲ)ရှားပင်ရေ
၂၀၆ ပေါက် အလက(ခွဲ)သံပုရာအိုင့်
၂၀၇ ပေါက် အလက(ခွဲ)သစ်ချိုကုန်း
၂၀၈ ပေါက် အလက(ခွဲ)သစ်ညီနောင်
၂၀၉ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကနီ
၂၁၀ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကန်ပြည့်
၂၁၁ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ကျွဲတိ
၂၁၂ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဆင်လူး
၂၁၃ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဆည်တော်
၂၁၄ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ဇီးတော
၂၁၅ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ပြည်လုံးကျော်
၂၁၆ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)ရှားတောကျွန်း
၂၁၇ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)လယ်မ
၂၁၈ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)သရက်တော
၂၁၉ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)အင်းဒေါင်း
၂၂၀ ပွင့်ဖြူ အလက(ခွဲ)အုတ်ဖို
၂၂၁ မကွေး အလက(ခွဲ)ကျောက်ပစ်ကုန်း
၂၂၂ မကွေး အလက(ခွဲ)ငါးဆောင်
၂၂၃ မကွေး အလက(ခွဲ)စမ်းမကြီး
၂၂၄ မကွေး အလက(ခွဲ)စိုင်ကျ
၂၂၅ မကွေး အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်ကြီး
၂၂၆ မကွေး အလက(ခွဲ)တပ်ကုန်း
၂၂၇ မကွေး အလက(ခွဲ)ထုံးပေါက်တော(မ)
၂၂၈ မကွေး အလက(ခွဲ)မကြီးကန်
၂၂၉ မကွေး အလက(ခွဲ)ယင်းသာစည်
၂၃၀ မကွေး အလက(ခွဲ)လင့်မြင့်
၂၃၁ မကွေး အလက(ခွဲ)အုန်းတွဲ
၂၃၂ မင်းတုန်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ကြီး
၂၃၃ မင်းတုန်း အလက(ခွဲ)ကျောက်တိုင်
၂၃၄ မင်းတုန်း အလက(ခွဲ)ခုန်တိုင်ကျင်း
၂၃၅ မင်းတုန်း အလက(ခွဲ)စပါးတန်း
၂၃၆ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ချောင်းဖြူ
၂၃၇ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ဆည်တော်
၂၃၈ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)တောကျောင်းကုန်း
၂၃၉ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)တောင်မန်း
၂၄၀ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)နန်းတော်ကုန်း
၂၄၁ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ပက်ပယ်
၂၄၂ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ဖြူကုန်း
၂၄၃ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)မကျီးသုံးပင်
၂၄၄ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)မင်းလှကျင်း
၂၄၅ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရေပုတ်
၂၄၆ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရေပေါ်
၂၄၇ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရေပေါ်လေး
၂၄၈ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)ရွှေရောင်တော်
၂၄၉ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)လေးပင်
၂၅၀ မင်းဘူး အလက(ခွဲ)သီးကုန်း
၂၅၁ မင်းလှ အလက(ခွဲ) စမ်းအိုင်
၂၅၂ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကျောက်ပုံ
၂၅၃ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ခလိုင်း
၂၅၄ မင်းလှ အလက(ခွဲ)တလုတ်ရင်း
၂၅၅ မင်းလှ အလက(ခွဲ)တောင်ဦး
၂၅၆ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ထန်းကိုင်း
၂၅၇ မင်းလှ အလက(ခွဲ)နွားလဲ
၂၅၈ မင်းလှ အလက(ခွဲ)လက်ခုပ်ပင်
၂၅၉ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကပစ-၁၇
၂၆၀ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ကွင်းကြီး
၂၆၁ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ငွေလေး
၂၆၂ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ဆူးတပ်ကြီး
၂၆၃ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ညောင်ကိုင်း
၂၆၄ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ညောင်ဇင်
၂၆၅ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)ထန်းတပင်
၂၆၆ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)နွားလှ
၂၆၇ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)မကြီးချို
၂၆၈ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)လင်းလည်
၂၆၉ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)လဲလူ
၂၇၀ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)သ‌ပြေစမ်း
၂၇၁ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)သဖန်းကုန်း
၂၇၂ မြို့သစ် အလက(ခွဲ)သဘွတ်ကုန်း
၂၇၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)၀က်ပုတ်
၂၇၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျောက်ကန်
၂၇၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျောင်းရပ်
၂၇၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကျော်ရွာ
၂၇၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကြက်စား
၂၇၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကြည့်ကန်
၂၇၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)ကွမ်းတော
၂၈၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)ငါးမြောင်း
၂၈၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)ငါးဝင်း
၂၈၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဆင်စိန်
၂၈၃ မြိုင် ‌အလက(ခွဲ)ဆင်စွယ်
၂၈၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)တောင်ရိုး
၂၈၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)တောရွာ
၂၈၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)ထနောင်းခလှ
၂၈၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဒဟတ်ချောက်
၂၈၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)နှမ်းဆီကန်
၂၈၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)နှောပင်
၂၉၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)ပျူကန်
၂၉၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)ပေါင်းတည်
၂၉၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဘန့်ဘိုး
၂၉၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)ဘောင့်ဘင်
၂၉၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)မကျီးစု
၂၉၅ မြိုင် အလက(ခွဲ)မြန်အောင်
၂၉၆ မြိုင် အလက(ခွဲ)မြို့ခင်းသာ
၂၉၇ မြိုင် အလက(ခွဲ)မြေရင့်
၂၉၈ မြိုင် အလက(ခွဲ)လက်ဆည်ကန်
၂၉၉ မြိုင် အလက(ခွဲ)သင်းမ
၃၀၀ မြိုင် အလက(ခွဲ)သမင်ချောက်
၃၀၁ မြိုင် အလက(ခွဲ)သရက်ကန်
၃၀၂ မြိုင် အလက(ခွဲ)သီးတုန်း
၃၀၃ မြိုင် အလက(ခွဲ)သီတင်းပင်
၃၀၄ မြိုင် အလက(ခွဲ)အေးချမ်းသာစံပြ
၃၀၅ ရေစကြို အလက(ခွဲ)ကိုရင့်
၃၀၆ ရေစကြို အလက(ခွဲ)ချင်းယား
၃၀၇ ရေစကြို အလက(ခွဲ)ငတရော်
၃၀၈ ရေစကြို အလက(ခွဲ)ငါးမြာကလေး
၃၀၉ ရေစကြို အလက(ခွဲ)နိပဆေးတော
၃၁၀ ရေစကြို အလက(ခွဲ)နွယ်နိ
၃၁၁ ရေစကြို အလက(ခွဲ)မအူအလယ်
၃၁၂ ရေစကြို အလက(ခွဲ)မိဖုရား
၃၁၃ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကံကြီး
၃၁၄ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုကွ
၃၁၅ ‌ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကုန်းကန်
၃၁၆ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ကုန်းသောင်
၃၁၇ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ချန်ကန်
၃၁၈ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဂွေးကုန်း
၃၁၉ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)စခန်းကန်
၃၂၀ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဉသျှစ်ကုန်း
၃၂၁ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)နဂါးရွာမ
၃၂၂ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဖောင်းကွဲ
၃၂၃ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)လက်ပံခုန်
၃၂၄ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)လေးတိုင်စင်
၃၂၅ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဝက်ဂေါင်း
၃၂၆ ရေနံချောင်း အလက(ခွဲ)ဝက်မစွတ်
၃၂၇ သရက် အလက(ခွဲ)ထန်းရုံ
၃၂၈ သရက် အလက(ခွဲ)ဘန့်ပြင်
၃၂၉ သရက် အလက(ခွဲ)မကျည်းရုံ
၃၃၀ သရက် အလက(ခွဲ)ရွာသစ်ကြီး
၃၃၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကပစ(၁၅)
၃၃၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကျောက်ဆည်
၃၃၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကျွဲခေါင်း
၃၃၄ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ကြက်ရုံးကလေး
၃၃၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ငါ့ပြင်း
၃၃၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)စခန်းကြီး
၃၃၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်ဝိုင်း
၃၃၈ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ထမကန်
၃၃၉ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ထောက်ကြံ့တိုင်း
၃၄၀ အောင်လံ အလက(ခွဲ)နတ်မောက်
၃၄၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ဗိုလ်လုကုန်း
၃၄၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မင်းကန်
၃၄၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မိုးကောင်း
၃၄၄ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မိုးဖုံး
၃၄၅ အောင်လံ အလက(ခွဲ)မွေရိုး
၃၄၆ အောင်လံ အလက(ခွဲ)ရေနံကြီး
၃၄၇ အောင်လံ အလက(ခွဲ)လက်ပံကန်
၃၄၈ အောင်လံ အလက(ခွဲ)လက်ပံတုန်း
၃၄၉ အောင်လံ အလက(ခွဲ)လှံတင်
၃၅၀ အောင်လံ အလက(ခွဲ)သုံးရွာဆိုင်
၃၅၁ အောင်လံ အလက(ခွဲ)အင်းလည်
၃၅၂ အောင်လံ အလက(ခွဲ)အင်တောသာ
၃၅၃ အောင်လံ အလက(ခွဲ)အလယ်ရွာ