၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ရေဖြူ ​အလက - တောင်ပယ
တနင်္သာရီ အလက - မော့တောင်
တနင်္သာရီ အလက - လယ်သစ်(န)
တနင်္သာရီ အလက-ဇဝဲ
ပုလော အလက - လက္ကူး
လောင်းလုံး အလက - ငပိတက်ကြီး
လောင်းလုံး အလက - စစ်ပြဲ