၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

(ရှမ်းပြည်နယ်-တောင်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
တောင်ကြီး အလက - ဘန့်ကွဲ
တောင်ကြီး အလက (၂) အေးသာယာ
တောင်ကြီး အလက(၃) အေးသာယာ
ပင်လောင်း အလက - တောင်လေး
ပင်လောင်း အလက - ထီတလိ
ပင်လောင်း အလက - နားမွန်း
ပင်လောင်း အလက - လယ်ကြား
ရပ်စောက် အလက - ကျိုင်းခမ်း
ရပ်စောက် အလက - နောင်ဝိုး

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-မြောက်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
နမ္မတူ အလက - ပန်လုံ
မဘိမ်း အလက - ငို့စင်
သီပေါ အလက - ကုန်းသာ
သီပေါ အလက - မန်လီ
သီပေါ အလက - မိုင်းခေး

 

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-အရှေ့ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုင်းတုံ အလက - ပန်လီအောက်
တာချီလိတ် အလက - ၀မ်ပုံ
မိုင်းပျဉ်း အလက - ပန်တားလေ