၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း အလက - ကုက္ကိုကုန်း
ကန့်ဘလူ အလက - သရက်ခေါင်း
ကလေး အလက - ကြို့သုံးပင်
ကလေး အလက - စော်ဘွားရေရှင်
ကလေး အလက - ညောင်ကုန်း
ကလေး အလက(၁)ကလေး(၁၄)
ကလေး အလက(၂)ကလေး(၁၃)
ကသာ အလက - စကားကုန်း
‌ချောင်းဦး အလက - ငါးယှန်
၁၀ ‌ချောင်းဦး အလက - ပေါက်တော
၁၁ ဆားလင်းကြီး အလက - ဇီးပဏီ
၁၂ တန့်ဆည် အလက - ကပေါင်းကျ
၁၃ တန့်ဆည် အလက - စပါယ်ကူ
၁၄ တန့်ဆည် အလက - ရွာသာယာ
၁၅ ထီးချိုင့် အလက - တောမ
၁၆ နန်းယွန်း အလက - တကား
၁၇ ပင်လည်ဘူး အလက - ကင်းပန်း
၁၈ ဗန်းမောက် အလက - မံထုံ
၁၉ ရွှေဘို အလက - ကျား(မ)
၂၀ ဝက်လက် အလက - နှောပင်
၂၁ ဝက်လက် အလက - သမရိုး
၂၂ အင်းတော် အလက - ကျွန်းတော