၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်တော် အလက - ခွဆုံ
ကျောက်တော် အလက - နဂူမေ
ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက - သင်ပုန်းတန်း
ပုဏ္ဏားကျွန်း အလက - အောင်ဖြူပြင်
မင်းပြား ​အလက - ‌ကျောက်ခုတ်
မင်းပြား အလက - တောင်ရှည်ပြင်
မြေပုံ အလက - မောင်ရှင်
မြောက်ဦး အလက - ထိပ်ဝပြင်
မြောက်ဦး အလက - သင်းပန်းကိုင်း
၁၀ မြောက်ဦး အလက - သင်္ချပ်တော်
၁၁ မာန်အောင် အလက - ရဲကျွန်း(မြောက်)
၁၂ မာန်အောင် အလက - သင်္ဂဇာ
၁၃ ရသေ့တောင် အလက - ကပ်ချောင်း
၁၄ ရသေ့တောင် အလက - ဘာထလေ
၁၅ ရသေ့တောင် အလက - ရေစိုးချောင်း
၁၆ အမ်း အလက - ပဒဲကြော