၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ကြီးထောင့် အလက - သဘော့ငူ
ကျိုက်လတ် အလက - အုန်းပင်စု
ပုသိမ် အလက - သူတော်ကုန်း
ဖျာပုံ အလက - ဘုန်းကြီးသောင်
ဖျာပုံ အလက - မြို့ကုန်း(၁)
ဘိုကလေး အလက - ကသမျှင်
မြောင်းမြ အလက - ငုအိုင်
မအူပင် အလက - ခနောင်ကြီး
မအူပင် အလက - ခနောင်ထော်
၁၀ မအူပင် အလက - မိချောင်းရုပ် (၂)
၁၁ မအူပင် အလက - လက်ပံကျွန်း
၁၂ မော်ကျွန်း အလက - စစ္စလီထုံး
၁၃ လပွတ္တာ ‌အလက - မြွေဟောက်
၁၄ လပွတ္တာ အလက - အိုင်မ
၁၅ ‌လေးမျက်နှာ အလက - ခတ္ထူ
၁၆ ဝါးခယ်မ အလက - စပါးရို
၁၇ ဟင်္သာတ အလက - ကြာဂရက်
၁၈ ဟင်္သာတ အလက - အလယ်စု
၁၉ အင်္ဂပူ အလက - ပိန္နဲကွင်း
၂၀ အင်္ဂပူ အလက - ဘုရားငုတ္တို