၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကံမ အထက(ခွဲ)ကြို့ပင်
ချောက် အထက(ခွဲ)ကျောက်ရဲ
ချောက် အထက(ခွဲ)ကြီးနီ
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)နှမ်းခါး
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)မင်းရွာ
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)မြောက်ခင်ရန်း
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)မောက်
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)ဟံသာဝတီ
စလင်း အထက(ခွဲ)သရက်တော
၁၀ စေတုတ္တရာ အထက(ခွဲ)ကျောက်ပုံ
၁၁ စေတုတ္တရာ အထက(ခွဲ)ဖအိုင်း
၁၂ စေတုတ္တရာ အထက(ခွဲ)ဘူး
၁၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အထက(ခွဲ)ကုန်းဘို
၁၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အထက(ခွဲ)ရှားတိုင်းကြီး
၁၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အထက(ခွဲ)ဧကရာဇ်
၁၆ ဆိပ်ဖြူ အထက(ခွဲ)ကဇွန်းမ
၁၇ ဆိပ်ဖြူ အထက(ခွဲ)ကိုးတောင့်
၁၈ ‌ဆော အထက(ခွဲ)ကြီး
၁၉ ‌ဆော အထက(ခွဲ)လက်ပန်း
၂၀ တောင်တွင်းကြီး အထက(ခွဲ)ကုက္ကိုကုန်း
၂၁ တောင်တွင်းကြီး အထက(ခွဲ)ဂုံကြမ်းကြား
၂၂ တောင်တွင်းကြီး အထက(ခွဲ)တက်ပုအောင်း
၂၃ နတ်မောက် အထက(ခွဲ)ဖန်ခါးစမ်း
၂၄ နတ်မောက် အထက(ခွဲ)လဲဘူး
၂၅ နတ်မောက် အထက(ခွဲ)သားမျှား
၂၆ နတ်မောက် အထက(ခွဲ)အင်းကန်
၂၇ နတ်မောက် အထက(ခွဲ)အောင်ဆန်း
၂၈ ပခုက္ကူ အထက(ခွဲ)ဂဝံလေးတိုင်
၂၉ ပေါက် အထက(ခွဲ)ကင်းမ
၃၀ ပေါက် အထက(ခွဲ)ဇီးပြား
၃၁ ပေါက် အထက(ခွဲ)ဒီးဒုတ်ကွင်း
၃၂ ပေါက် အထက(ခွဲ)သရက္ကန်
၃၃ ပွင့်ဖြူ အထက(ခွဲ)ငါးခြောက်ကျွန်း
၃၄ ပွင့်ဖြူ အထက(ခွဲ)ထနောင်းကုန်း
၃၅ မင်းတုန်း အထက(ခွဲ)ပန်းတော
၃၆ မင်းဘူး အထက(ခွဲ)ကျွန်းပြား
၃၇ မင်းဘူး အထက(ခွဲ)မုန်တောင်
၃၈ မင်းလှ အထက(ခွဲ)ရေနံမ
၃၉ မြို့သစ် အထက(ခွဲ)ချောက်ကြား
၄၀ ရေစကြို အထက(ခွဲ)(ကမ်းဖြူ)
၄၁ ‌ရေစကြို အထက(ခွဲ)(တောင်ဦး)
၄၂ ရေစကြို အထက(ခွဲ)ဆင်မရဲ
၄၃ ရေစကြို အထက(ခွဲ)သဲတော
၄၄ ရေနံချောင်း အထက(ခွဲ)တွင်းကုန်း
၄၅ ရေနံချောင်း အထက(ခွဲ)ဖိုးကိုး
၄၆ ရေနံချောင်း အထက(ခွဲ)လည်ပေါ်
၄၇ အောင်လံ အထက(ခွဲ)မောက်တင်
၄၈ အောင်လံ အထက(ခွဲ)လက်ပံလှပြကြီး
၄၉ အောင်လံ အထက(ခွဲ)သပြေပင်