၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ကချင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ကချင်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ခေါင်လန်ဖူး အထက(ခွဲ)ဇန်ယော့
တနိုင်း အထက(ခွဲ)တနိုင်း
ဗန်းမော် အထက(ခွဲ)စင်းခန်း
မန်စီ အထက(ခွဲ)မန်သာ
မန်စီ အထက(ခွဲ)ဟန်ထက်
မြစ်ကြီးနား အထက(ခွဲ)တန်ဖရဲ
မြစ်ကြီးနား အထက(ခွဲ)အလက(၅)
မိုး ညှင်း အထက(ခွဲ)စက်ကုန်း
မိုး ညှင်း အထက(ခွဲ)လွဲမွန်
၁၀ မိုးမောက် အထက(ခွဲ)မန်နောင်
၁၁ ဝိုင်းမော် အထက(ခွဲ)ဝါရှောင်