2022_UniAdmission

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (လှည်းကူး) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (လှည်းကူး)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကင်း) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကင်း)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ကျောက်ဖြူ) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ကျောက်ဖြူ)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (မော်လမြိုင်) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (မော်လမြိုင်)