အ.လ.ကတိုး

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ)