နေ့စားလပေး (Teaching Assistant)တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း (ရှမ်းပြည်နယ်-အရှေ့ပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား နေ့စားလပေး (Teaching Assistant – TA)အဖြစ် ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ သင်ကြားသင်ယူရေးလုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပေးရန် တာဝန်ပေးလိုက်သည် -

 

Academic Year: