ရာထူးတိုး/ပြောင်း/ခန့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

 

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

 

 

 

 

*** အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ဆက်လက် ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားပါမည်***