၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမည်မည်းစာရင်း တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုစာရင်း

စဉ်

Black List သွင်းခံရသည့် ကုမ္ပဏီအမည်

တာဝန်ရှိသူအမည် နှင့်ရာထူး

တာဝန်ခံဆောက်လုပ်ခဲ့သော အင်ဂျင်နီယာ

P.E/R.S.E

Black List သက်တမ်းကာလ

မှတ်ချက်

Saung Hay Mann

ဦးဇော်အောင်လတ်

(Vice Chairmen)

-

-

၃နှစ်

Performance Guarantee(PG) မမှန်မကန် ပြုလုပ်ခြင်း

Htun Tauk Lan

ဒေါ်နှင်းသဇင်အောင် (Director)

-

-

၃နှစ်

 Payment Order(PO) မမှန်မကန် ပြုလုပ်ခြင်း

Nay Dana Aung

ဒေါ်နှင်းသဇင်အောင် (Director)

-

-

၃နှစ်

ရဲမာန်ဆောက်လုပ်ရေး

ဒေါ်သရဖီစံ

(MD)

-

-

၃နှစ်

စံရတီဖြိုး

ဦးလှဝင်းကို(Director)

-

-

၃နှစ်

 

Dana Man

ဒေါ်နှင်းသဇင်အောင် (Director)

-

-

၃နှစ်

Nay Emperor

ဒေါ်နှင်းသဇင်အောင် (Director)

-

-

၃နှစ်

Payment Order(PO) မမှန်မကန် ပြုလုပ်ခြင်း

ခေတ်ရွှေပြည်

ဒေါ်အိဖြူစင် (Director)

-

-

၃နှစ်

May Myat Myint Mo

ဒေါ်အိဖြူစင် (Director)

-

-

၃နှစ်

၁၀

IMA Queen

ဦးကိုကိုဇင် (Director)

-

-

၃နှစ်

၁၁

နှစ်သက်အောင်

ဦးဖိုးထူး (MD)

ဒေါ်လဲ့လဲ့အေး(Director)

-

-

၃နှစ်

PO,PG မမှန်မကန် ပြုလုပ်ခြင်း

၁၂

Pretty Peacock

ဒေါ်အိဖြူစင် (Director)

-

-

၃နှစ်

Payment Order(PO) မမှန်မကန် ပြုလုပ်ခြင်း

၁၃

အောင်ဇေသွန်း

ဦးဇေယျာလှ

ဦးဇော်မျိုးအောင်

PE

၃နှစ်

သတ်မှတ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် နိုင်မှုမရှိခြင်း