အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

                     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါက်တာဝင်းထွန်း

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်

 

Website

http://www.dhe.gov.mm