အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း