အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

                 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဦးကျော်စွာသွင်

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်

 

Website

http://www.dbe.moe.edu.mm/