လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

                

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါက်တာအောင်ဆွေထွန်း

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်

 

Website

http://www.mnee.gov.mm