ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း