မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

ဦးကိုလေးဝင်း

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၅၂)၊ နေပြည်တော်

 

Website

www.dmnl.gov.mm