မျှော်မှန်းချက် (Vision)

  • ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံး ကျောင်းတက်ရောက်ရေးနှင့် အနည်းဆုံး KG+ Grade 9 ပြီးဆုံးသည်အထိ ပညာသင်ယူနိုင်ရေး၊
  • အသိပညာ၊ အတတ်ပညာပြည့်စုံသော ပညာတတ်များ ပေါများရေး၊
  • အရည်အသွေးရှိသော သင်ကြားသင်ယူမှု မြှင့်တင်ရေး၊
  • အသုံးချသုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အားပေးရေး။