နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရမည်းသင်း) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရမည်းသင်း)