တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် (၂၆)ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အတွက် ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခွင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း