တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ အချက်အလက်များအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်းစာတမ်း

တင်ပြသူ-ဒေါက်တာနေဝင်းဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်)