တက္ကသိုလ်များရှိ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာနများ၏ တာဝန်များ

တင်ပြသူ-ဒေါက်တာသူရဦး၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ မုံရွာတက္ကသိုလ်