ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

ဒေါ်နှင်းကြည်

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်